Pel dret a la salut: com s’organitza la sanitat enmig del desert del Sàhara? (Part 2)

Pel dret a la salut: com s’organitza la sanitat enmig del desert del Sàhara? (Part 2)