Pel dret a la salut: les polítiques internacionals de salut, amb Jean Pierre Unger