Pel Dret a la Salut: voluntariat i activisme amb Laia Pibernat