Pioners en la docència de la medicina tropical i la salut internacional a Espanya