Viatge familiar al Camerun, als orígens de medicusmundi