Carles Miralles, nou president de medicusmundi Catalunya, escollit a l’Assemblea