Compromisos polítics per acabar amb les desigualtats, avui, Dia del Cooperant, i sempre