No n’hi ha prou amb només enfortir l’APS, s’ha de promoure la seva importància de forma massiva!