Promovent el desenvolupament local sostenible a Bolívar, Equador