Reunió sobre humanització i calidesa dels serveis, Niassa, Moçambic