10a Mostra de Cinema “Salut, Drets, Acció”

10a Mostra de Cinema “Salut, Drets, Acció”