7 d’abril, Día d’Acció per la Salut

7 d’abril, Día d’Acció per la Salut