Accés a l’aigua i sanejament, un dret amenaçat

Accés a l’aigua i sanejament, un dret amenaçat