El perquè d´escriure un llibre sobre la història de l’Àfrica precolonial.

El perquè d´escriure un llibre sobre la història de l’Àfrica precolonial.