Mutilació Genital Femenina (MGF): reconstruint la seva dignitat

Mutilació Genital Femenina (MGF): reconstruint la seva dignitat