Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, què n’hem après?

Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, què n’hem après?