Pel dret a la salut: com s’organitza la sanitat enmig del desert del Sàhara? (Part 1)

Pel dret a la salut: com s’organitza la sanitat enmig del desert del Sàhara? (Part 1)