Pel dret a la salut: decidim sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya

Pel dret a la salut: decidim sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya