Pel dret a la salut: un sistema de salut amb respecte a la interculturalitat a Bolívia

Pel dret a la salut: un sistema de salut amb respecte a la interculturalitat a Bolívia