Pel dret de la dona a decidir. Declaració de medicusmundi sobre l’avortament.

Pel dret de la dona a decidir. Declaració de medicusmundi sobre l’avortament.