Què pot fer el teu ajuntament per reduir les diferències en salut entre barris?

Què pot fer el teu ajuntament per reduir les diferències en salut entre barris?