Primer viaje de medicusmundi mediterrània a Burkina Faso

Primer viaje de medicusmundi mediterrània a Burkina Faso