Què s’amaga darrera el nostre consum?

Què s’amaga darrera el nostre consum?