Formulari empreses

Formulari empreses

Dades de l'entitat

Entitat o empresa (*):

CIF / DNI / NIF (*):

Persona de contacte (*):

Telèfon (*):

E-mail (*):

Província (*):

Localitat (*):

Codi Postal (*):

Tipus de via (*):

Nom (*):

Número:

Escala:

Pis:

Porta:

Quota de soci

Amb una quantitat de... (*):

Amb una periodicitat de... (*):

Dades bancàries (*)

IBAN
(4 digits):

Entitat (4 dígits):

Oficina (4 dígits):

DC (2 dígits):

Número de compte (10 dígits):

(Nota: Enviarem un rebut al seu compte bancari. Haurà d'avisar el seu banc o caixa.)


Informació per a socis

Què vols que t'enviem? (*):

En quin idioma? (*):

Escriu les lletres i nombres que apareixen a continuació (és una mesura de seguretat):captcha