Formulari empreses

Formulari empreses

  Dades de l'entitat

  Entitat o empresa (*):

  CIF / DNI / NIF (*):

  Persona de contacte (*):

  Telèfon (*):

  E-mail (*):

  Província (*):

  Localitat (*):

  Codi Postal (*):

  Tipus de via (*):

  Nom (*):

  Número:

  Escala:

  Pis:

  Porta:

  Quota de soci

  Amb una quantitat de... (*):

  Amb una periodicitat de... (*):

  Dades bancàries (*)

  IBAN
  (4 digits):

  Entitat (4 dígits):

  Oficina (4 dígits):

  DC (2 dígits):

  Número de compte (10 dígits):

  (Nota: Enviarem un rebut al seu compte bancari. Haurà d'avisar el seu banc o caixa.)

  Informació per a socis

  Què vols que t'enviem? (*):

  En quin idioma? (*):

  Escriu les lletres i nombres que apareixen a continuació (és una mesura de seguretat):captcha