11a edició de la Mostra de Cinema Salut, Drets, Acció.

11a edició de la Mostra de Cinema Salut, Drets, Acció.