Celebració dels 50 anys de Medicus Mundi

50 anys d’història, 50 anys d’històries. Revista especial i vídeos