Millorant les capacitats del personal del Laboratori de medicaments de la RASD