40 anys de la RASD, 40 anys d’exili del poble sahrauí

40 anys de la RASD, 40 anys d’exili del poble sahrauí