Acaba un projecte i cal fer entrega dels béns a les autoritats locals

Acaba un projecte i cal fer entrega dels béns a les autoritats locals