Acaba un projecte i cal fer entrega dels béns a les autoritats locals