Avenços en la lluita contra la Mutilació Genital Femenina: Medicus Mundi a Burkina Faso

Avenços en la lluita contra la Mutilació Genital Femenina: Medicus Mundi a Burkina Faso