Col·laborem en l’elaboració del nou Pla Director de Salut i Acció Social de Maputo, Moçambic