Entrevista amb Carlos Bajo. Primera part: Accés a la tecnologia a l’Àfrica

Entrevista amb Carlos Bajo. Primera part: Accés a la tecnologia a l’Àfrica