Lluitar contra la malaltia prevenint: un sistema que funciona si arriba a tota la població

Lluitar contra la malaltia prevenint: un sistema que funciona si arriba a tota la població