No n’hi ha prou amb només enfortir l’APS, s’ha de promoure la seva importància de forma massiva!

No n’hi ha prou amb només enfortir l’APS, s’ha de promoure la seva importància de forma massiva!