Participem a les Jornades Anuals Sanitàries als campaments sahrauís