Pràctiques restauratives com a eina per a la contenció emocional i la construcció de projectes de vida amb dones víctimes de violència de gènere

Pràctiques restauratives com a eina per a la contenció emocional i la construcció de projectes de vida amb dones víctimes de violència de gènere