Promoció dels drets sexuals i reproductius i una vida lliure de violència de les dones a Equador