recerca | 80/20 BLOG

Tag

recerca

Impulsant la investigació sobre el sistema de salut a les universitats de Moçambic

La investigació en salut a Moçambic ha estat centrada, en els últims anys, en l’àrea clínica. Una anàlisi dels estudis publicats per l’Institut Nacional de Salut demostra que tan sols un 1% de les investigacions es van centrar en analitzar els problemes del Siste
Llegeix més

Són les persones, no pas les malalties

Ja tenim nou Informe Mundial de la Salut 2013. L’ ha publicat l’OMS fa uns dies i sosté que la cobertura sanitària universal només es pot assolir amb les dades científiques que proporciona la recerca. Amb aquest informe l’OMS intenta cridar l’atenció
Llegeix més

Nova vacuna contra la malària: optimisme i prudència

Ahir es va publicar un estudi sobre una prometedora nova vacuna contra la malària i avui ja és titular a tot arreu. I amb raó. La malària és un enorme problema de salut per a gran part dels habitants del planeta. Transmesa per la picadura d’un mosquit, té tractament i
Llegeix més